Carihuela Homes

Carihuela homes inmobiliaria en la carihuela horizontal fondo gris - logo

  info@carihuelahomes.com

(+34) 952 05 88 88 | (+34) 609 18 28 47

Wettelijke waarschuwing

header-property-bg

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), stellen wij de identificatiegegevens van ons bedrijf ter beschikking.

Bedrijfsnaam: JUAN MARQUEZ JIMÉNEZ. Fiscaal identificatienummer: NIF 25708024G

Maatschappelijke zetel: C/DECANO HIGUERAS DEL CASTILLO, 64 BIS – 29620 – LA CARIHUELA – TORREMOLINOS – MÁLAGA

E-mail: info@carihuelahomes.com Telefoon: 609.182.847

1.- GEBRUIKERSINFORMATIE

JUAN MARQUEZ JIMÉNEZ., hierna VERANTWOORDELIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker en deelt u mee dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, Verordening (EU) 2016 /679 van april 27, 2016 (RGPD) betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten ( LOPGDDD), waarvoor de volgende behandelinformatie wordt verstrekt:

Einde behandeling: een commerciële relatie onderhouden met de Gebruiker. De geplande operaties om de behandeling uit te voeren zijn:

Verwerk bestellingen, verzoeken of elk type verzoek dat door de gebruiker wordt gedaan via een van de contactformulieren die aan hem beschikbaar worden gesteld.
Legitimatie: De rechtmatigheid voor de behandeling van uw gegevens heeft als rechtsgrond de contractuele noodzaak, deze behandeling verwijst naar de partijen in een zakelijke, arbeids- of administratieve relatie en is noodzakelijk voor het onderhoud of de uitvoering ervan.

Criteria voor gegevensbehoud: ze worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het einde van de behandeling te behouden en wanneer het niet langer nodig is voor dat doel, worden ze verwijderd met adequate veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens te garanderen of de totale vernietiging van de gegevens zelf.

Overdracht van gegevens: JUAN MARQUEZ JIMÉNEZ, zal geen informatie overdragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van de gebruikers, behalve in de volgende gevallen: Wanneer de overdracht wettelijk is toegestaan; In het geval van gegevens verzameld uit bronnen die toegankelijk zijn voor het publiek; wanneer de te verstrekken opdracht is gericht aan de ombudsman, het openbaar ministerie of de rechters of rechtbanken of de rekenkamer, in de uitoefening van de haar toegekende functies; Wanneer de opdracht is gericht aan regionale instellingen met soortgelijke functies als de Ombudsman of de Rekenkamer; Als de communicatie voorafgaand aan de dissociatieprocedure is gedaan.

Rechten die de Gebruiker helpen:
Recht om toestemming te allen tijde in te trekken.
Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens en de beperking van of verzet tegen uw
Recht om een ​​claim in te dienen bij de controle-instantie (agpd.es) als u van mening bent dat de behandeling niet in overeenstemming is met de huidige regelgeving.
Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:
Postadres: C/DECANO HIGUERAS DEL CASTILLO, 64 BIS – 29620 – LA CARIHUELA – TORREMOLINOS – MÁLAGA
E-mailadres: info@carihuelahomes.com
2.- VERPLICHT OF OPTIONEEL KARAKTER VAN DE INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE GEBRUIKER

Door de overeenkomstige vakjes aan te vinken en gegevens in te voeren in de velden, gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of gepresenteerd in downloadformulieren, aanvaarden de Gebruikers uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig dat hun gegevens noodzakelijk zijn om aan uw verzoek te voldoen, door de provider, waarbij het opnemen van gegevens in de overige velden vrijwillig is. De Gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan de VERANTWOORDELIJKE zijn verstrekt waar zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen.

De VERANTWOORDELIJKE informeert en garandeert gebruikers uitdrukkelijk dat hun persoonlijke gegevens in geen geval zullen worden overgedragen aan derden, en dat wanneer enige vorm van overdracht van persoonlijke gegevens wordt gedaan, de uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de gebruikers vooraf zal worden gevraagd. Alle via de website gevraagde gegevens zijn verplicht, aangezien ze noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening aan de Gebruiker. In het geval dat niet alle gegevens worden verstrekt, is het niet gegarandeerd dat de verstrekte informatie en diensten volledig worden aangepast aan uw behoeften.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN
Dat in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de VERANTWOORDELIJKE voldoet aan alle bepalingen van de RGPD- en LOPGDDD-voorschriften voor de behandeling van persoonlijke gegevens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, en duidelijk met de principes beschreven in het artikel 5 van de RGPD en in artikel 4 van de LOPGDDD, waardoor ze op een wettige, loyale en transparante manier worden behandeld met betrekking tot de belanghebbende en advertentie